Ledige plasser på flere aktiviteter!

Vi har for tiden mange aktiviteter og vi har ledige plasser på flere:

Vi er avhengige av at medlemmene benytter seg av aktivitetene for å kunne opprettholde tilbudene.

Ta kontakt med hordaland@autismeforeningen.no om du har spørsmål knyttet til aktivitetene våre.