LANDSMØTET 2012

Et enkelt referat fra Landsmøtehelga i Sogndal 27. – 29. April 2012.

Etter en humpete tur fra Gardemoen til Sogndal på fredag ettermiddag var vi klar for å sette Landsmøtet tidlig lørdag morgen med en presentasjon av vertskommunen som ble gjordt av ordføreren i Sogndal. Deretter delte han ut Hans Majestets Kongens fortjenestemedalje i sølv til vår Daglige leder gjennom 25 år: Åse Gårder. Åse har blandt annet vært en av pådriverne til samarbeid mellom de Nordiske Autismeforeningene, var med å starte opp Autisem Europa, hun var også med å starte opp Nordvoll Skole for barn med Autisme, sist men ikke minst er det hun som har æren av at det finnes ett Sommerseminar.

Et femtitalls deltagere på Landsmøtet var engasjerte i de fleste sakene som ble behandlet, men til tross for det klarte vi å holde tidssjemaet og bli ferdig i god tid til de første skulle dra hjem ut på dagen søndag. De sakene det var mest debatt rundt var bla. Arbeidsprogrammet ( Hovedsakene sentralstyret skal jobbe med i denne perioden ) og Bytte av logo, men etterhvert ble det gjort vedtak som vi håper alle fylkeslag kan leve med. Det er også gjort vedtektsendringer som gjør at fagfolk og personer med autismediagnose kan være med i styrer både på lands- og fylkesplan.

Når det gjelder logobyttet vil det skje gradvis så vi får bruke opp allerede opptrykt matriell. Logoen blir forresten Puslespillbrikken istede for A en som egentlig bare var en test da den dukket opp i 1996. Også fargen blir byttet tilbake til blå som den har vært før.

Da Landsmøtet var over fikk vi se noen av videoene autismeforeningen har vært med å lage. De vil være ferdig til utsendelse til Ledermøtet i November, til den tid vil sansynlig også ny programvare til hjemmesida være tatt i bruk så det blir lettere å lage ting her. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer