Lærings- og mestringskurs + Sommerleir 2015

ous_logo_1Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) inviterer til Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole, Fagerhøi.

Alle som er interessert kan søke, men av erfaring vet vi at det er stor pågang, slik at vi må prioritere de som er under 20 år – og som ikke har deltatt tidligere. Familier der det også er søsken, kan bli prioritert.

Kurstilbudet for foreldrene består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og enesamtaler med foreleserne/fagpersonene. Fellesprogrammet starter hver dag kl 10.15 og slutter senest kl. 17.00. Forelesningene vil bl.a. omhandle forståelsesvansker hos mennesker med autisme/ Asperger syndrom, tilrettelegging av opplæring i barnehage og skole, om å være søsken til en bror/søster med autisme/Asperger syndrom, forebygging av problemer, utarbeidelse av individuelle planer, trygder og sosiale rettigheter orientering om ulike hjelpeinstanser, samtalegrupper og Autismeforeningens arbeid.

Foreldre og barn spiser frokost og middag sammen hver dag.

Om man spiser lunsj sammen, varierer avhengig av om barna er på tur eller er i nabolaget.

De familier som kommer med på kurset vil få tilsendt et brev fra Autismeenheten, som leveres det lokale NAV-kontoret for å søke om dekning av opplæringspenger for å delta på Lærings- og Mestringskurset. I tillegg trengs en bekreftelse av diagnosen fra barnets/den unges fastlege. Reiseutgifter til deltakelse skal dekkes av Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters eise for undersøkelse eller behandling (Pasienttransport-forskriften). 

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 09.30.11

Autismeforeningen logoPå dagtid når foreldrene er opptatt med  Lærings- og mestringskurset vil Autismeforeningen arrangere dagtilbud – ”sommerleir” –  for alle  barna med diagnose og deres søsken.

På dagtid når foreldrene er opptatt med  Lærings- og mestringskurset vil Autismeforeningen arrangere dagtilbud – ”sommerleir” –  for alle  barna med diagnose og deres søsken.

Barna og ungdommene blir tatt hånd om av praktikanter under kvalifisert ledelse av praktikantledere. Vi skaffer praktikanter slik at alle med diagnose får en en-til-en kontakt, mens søsken kan deles inn i mindre grupper på 2-4 personer i forhold til en praktikant

Aktivitetene for barna består av lek og spill, padling, fjellklatring, ridning, grilling, lavvotur, tur til et badeland, besøk på Hunderfossen.

Sommerleiren er forbeholdt barna til de som kommer med på Autismeenhetens Lærings- og Mestringskurs. Det er ikke mulig å søke på bare sommerleiren.

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 10.02.15

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer