Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole

Oppdatering: Søknadsfristen er forlenget til 8. april!

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (tidl. Autismeenheten) inviterer til lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal leirskole, Fagerhøy.

Alle som er interessert kan søke, men av erfaring vet vi at det er stor pågang, slik at vi må prioritere de som er under 20 år – og som ikke har deltatt tidligere.

Kurstilbudet for foreldre består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og enesamtaler med forelesere/fagpersonene. Fellesprogrammet starter hver dag kl. 10:15 og slutter senest kl. 17:00.

Forelesningene vil blant annet omhandle forståelsesvansker hos mennesker med autisme/Asperger syndrom, tilrettelegging av opplæring i barnehage og skole, om å være søsken til en bror/søster  med autisme/Asperger syndrom, forebygging av problemer, utarbeidelse av individuelle planer, trygder og sosiale rettigheter orientering om ulike hjelpeinstanser, samtalegrupper og Autismeforeningens arbeid.

Foreldre og barn spiser frokost og middag sammen hver dag.

Om man spiser lunsj sammen, varierer avhengig av om barna er på tur eller i nabolaget.

De familier som kommer med på kurset vil få tilsendt et brev fra NevSom (tidl. Autismeenheten) med informasjon om opplæringspenger og  dekning av reiseutgifter.


Sommerleir for barn og ungdom

Autismeforeningen arrangerer sommerleir for barna når foreldrene er opptatt på NevSoms lærings- og mestringskurs.

På dagtid når foreldrene er opptatt med Lærings- og mestringskurset vil Autismeforeningen arrangere dagtilbud – ”sommerleir” – for alle barna med diagnose og deres søsken.

Barna og ungdommene blir tatt hånd om av praktikanter under kvalifisert ledelse av praktikantledere. Vi skaffer praktikanter slik at alle med diagnose får en en-til-en kontakt, mens søsken kan deles inn i mindre grup- per på 2-4 personer i forhold til en praktikant.

Aktivitetene for barna består av lek og spill, padling, fjellklatring, ridning, grilling, lavvotur, tur til et badeland, besøk på Hunderfossen.

Sommerleiren er forbeholdt barna til de som kommer med på NevSoms Lærings- og Mestringskurs. Det er ikke mulig å søke på bare sommerleiren.


Uke 25 – Kurs 1

Kurs for familier med barn med en autismespekterdiagnose i aldersgruppen 0-10 år.

19. juni – 25. juni

Uke 26 – Kurs 2

26. juni – 2. juli

Kurs for familier med barn/ungdom med høytfungerende autisme/Asperger syndrom i aldersgruppen 11-20 år.


Søknadsfrist er 8. april 2016

Påmelding:

Last ned påmeldingsskjema og mer informasjon her. Påmeldingsskjema printes ut, fylles ut og sendes til

Bjørg Ramse v/NevSom
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Bygg 31
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer