Lær mer om ASK i 2021!

Oktober er den internasjonale ASK-måneden, når fokus rettes mot alternativ- og supplerende kommunikasjon. I denne artikkelen trekker vi frem noen ressurser om ASK i forskjellige aldersgrupper (barnehage, skole og voksenliv). Vi linker også til  relevante temasider og kurs om ASK.  

ASK i barnehagen

Boka «Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) for alle barn i barnehagen» (2020) gir en teoretisk og praktisk innføring i fagfeltet. Den inneholder også råd og inspirasjon slik at du kan benytte ASK i din barnehage. Vil du heller se en gratis video? Forfatteren Guri Hauge Andresen holdt et webinar om dette temaet i 2021.  

ASK på skolen og SFO 

«Sånn vil jeg ha det» er et samtaleverktøy fra Statped for å få frem elevens egne tanker om hva de trenger på skolen og SFO. Hvert spørsmål er illustrert med et piktogram, og spørsmålene er delt i seks områder (kommunikasjon, stress osv). 

ASK i voksenlivet

Alle har behov for å sette egne grenser, men hva kan en ASK-bruker gjøre når grensene ikke respekteres? Løsningen for amerikanske Mel Baggs var å lage et kommunikasjonsark for slike situasjoner. Arket gjorde det mulig å uttrykke seg høflig eller avvisende, alt etter hva situasjonen krevde. Arket fikk også frem at Baggs ikke ville behandles som et barn. Baggs skrev om sine erfaringer og tanker rundt arket i et blogginnlegg fra 2012. Baggs hadde autisme og fortsetter å inspirere selv om hen døde i 2020. Les mer om Baggs i nekrologen i New York Times

Temasider

Både Statped og Utdanningsdirektoratet har utviklet inneholdsrike og nyttige temasider om ASK. Temasidene har noe for alle — både for de som er erfarne og de som er helt ferske. Du kan også lese mer om ASK i lokallagets eget arkiv. Nye tips finner du i Pinterest-samlingen vår.  

Kurs og e-læring om ASK 

Statped tilbyr gratis e-læring i grunnleggende ASK-kompetanse. De tilbyr også ‘God ASK’, som har fokus på barn i 2-6 års alderen. Statped og mange andre holder også webinarer og fysiske kurs om ASK. Vi i lokallaget har samlet tips om høstens kurs her under «Kurs som handler om ASK og språkutvikling.»  

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer