Kveldskurs: Jenter og Asperger syndrom

Det blir kveldskurs i regi av fylkeslaget torsdag 28. november kl 1730-2030, på Lærings- og mestringssenteret.

Forskning viser at jenter med Asperger syndrom (AS) ofte er i tenårene, eller i voksen alder, før de får riktig diagnose. Vanskene de har hatt gjennom barne,-og ungdomstiden har i mange tilfeller blitt tolket som psykiatriske diagnoser som spiseforstyrrelser, angst, depresjon eller schizofreni. Med kunnskap om hvordan syndromet kan arte seg forskjellig hos jenter versus gutter, vil vi kunne gi økt mulighet for hjelp og støtte hjemme, i skolen og i samfunnet ellers. En kan også stille spørsmål om økt kunnskap om «jentevarianten» også kan hjelpe flere gutter med AS. Foredragsholders praktiske erfaring har vist at også gutter kan ha «jentevarianten» av AS.

Foredragsholder: Monica Helland Tøsse. Monica er utdannet allmennlærer med bakgrunn fra barnehage, skole og PPT. Fra 2010 har hun undervist i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen. For tiden arbeider hun med et PhD-prosjekt om jenter med Asperger syndrom og deres erfaringer med inkludering i skolen. Hun holder foredrag for barnehager, skoler og andre instanser som er i kontakt med barn og unge med Asperger, ADHD, Tourette og OCD. I tillegg tar Tøsse enkeltoppdrag for foreldre til barn og unge med disse diagnosene.

Praktisk informasjon:

Pris: Medlemmer- 100kr/ Ikke-medlemmer- 200kr
Registrering og betaling ved påmelding på: https://www.deltager.no/kveldskurs_jenter_og_asperger_syndrom_03112019

For spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Johansen på e-post hordaland@autismeforeningen.no eller på tlf.: 91104551.

Arrangementet er lagt ut på facebook.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer