Kurskatalog frå Haukeland sjukehus

Her er kurskatalogen frå Haukeland hausten 2017 med mange gode kurs innan ASD.

https://helse-bergen.no/seksjon/pbu/documents/kurskatalog%20spesialpoliklinikken.pdf