Kursing/Utdanning Helse Møre og Romsdal

Det styrande for Helse Møre og Romsdal si verksemd er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

Her kan du lese meir om kurstilbodet på Helse Møre og Romsdals sin hjemmeside