Kurs ved Glenne autismesenter høsten 2022

Kurskatalogen finner du her: Kurs og konferanser | Glenne regionale senter for autisme (glennesenter.no)

Vi ønsker å informere om kurs som Autismeavdelingen, Glenne autismesenter avholder i høst.

Samtlige kurs avholdes på Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, Fogdeveien 55, 3184 Borre.

Lenke til påmelding finner dere i de vedlagte PDF-filene.

Spørsmål om kursene rettes til kurs@siv.no.

Arbeidslivet med autisme – hva og hvordan?

Foreleser:       Astrid Kristin Holm 

Dato og tid:    14.12.2022 kl. 12:00 – 15:00

Målgruppe:     Personer under 18 år som har autisme, uten påvist psykisk utviklingshemming og ikke forsinket språkutvikling, og deres pårørende.

Les mer herArbeidslivet med Autisme 14.12.22.pdf

Voksen med autisme – hvordan streve mindre og leve mer?

Foreleser:       Astrid Kristin Holm

Dato og tid:    30.11.2022 kl. 12:00 – 15:00

Målgruppe:     Personer over 18 år med autisme, uten påvist utviklingshemming og ikke forsinket språkutvikling.

Les mer her: Voksen med autisme 30.11.22.pdf

Voksenlivet med høytfungerende autisme – hvordan streve mindre og leve mer? Sett fra mestringsorienterte perspektiver og fra forebyggingsorienterte perspektiver.

Foreleser:       Astrid Kristin Holm

Dato og tid:    23.11.2022 kl. 09:00 – 15:00

Målgruppe:     Kurset vil ha et forebyggingsorientert fokus og derfor vil det passe godt for ansatte i barnehage og skole, PPT og foreldre til barn og unge. Kurset har også et mestringsorientert fokus, og vil derfor passe godt for ansatte i kommune, OT, NAV, tiltaksarrangører, vekstbedrifter, arbeidsgivere, og ektefeller/nærstående personer.

Les mer her:  Voksenlivet med hoytfungerende autisme 23.11.22.pdf

Kurs, innledende introduksjon samtaleoppfølging for mennesker med autismespekterforstyrrelser basert på en psykoedukativ tilnærming (Vermeulens psykoedukasjonsprogram)

Forelesere: Psykologspesialist Juliane Bjørnseth Andreassen, fagkonsulent/vernepleier med master i læringspsykologi Astrid Kristin Holm og fagkonsulent/psykiatrisk sykepleier Mette Holme van Nes
Dato og tid: 19.10.22 kl. 0830 – 1100 – Ny dato for dette kurset er 07.12 med påmeldingsfrist 02.12.

Målgruppe: Til dette kurset anbefales det å prioritere ansatte i ledelsesfunksjoner innen PPT, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, habiliteringstjeneste, rådgivningstjenester, tildelingskontorer innen helse- og omsorgstjenester, rådgivningstjenester, NAV og skoleverket.

Les mer her: Vermeulens psykoedukasjonsprogram 19.10.22

Lokallagets aktiviteter

Ingen arrangement funnet!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer