Kurs på Melhus i Sør-Trøndelag

Det arrangeres ulike kurs på Melhus i Sør-Trøndelag. Se vedlegg for komplett oversikt. Medlemmer i Autismeforeningen som er pårørende til mennesker med en autismespekterdiagnose, selv har en diagnose eller er tillitsvalgte, kan høre på foredragene gratis, men må selv betale for mat og eventuell overnatting.

Last ned kursoversikten her.

Påmelding til Anne-Grethe Tøssebro, Anne-Grethe.Tossebro@statped.no