Kurs med Terje Wårheim 26 og 27. april 2023

Invitasjon til kurs for alle ansatte i barnehage,skole, PPT, VTA, barnevern,fengsel, politi etc, og foresatte med foredragsholder Terje Wårheim, seksjonsleder på Glenne regionale senter for autisme i Vestfold.

Tema: “Hvordan tilrettelegge for mennesker med autismespekterforstyrrelse i deres hverdag.”

Målet med dette kurset er at dere, som arbeider med mennesker med autismespekterforstyrrelse, skal få en ny og helhetlig forståelse av deres utfordringer, og at dere erverver dere ny kunnskap i forhold til tilrettelegging.

Vi garanterer en fantastisk kurskveld med en engasjerende og faglig dyktig foredragsholder. Timene flyr avgårde når Terje holder kurs og foredrag, og vi kan garantere et godt faglig utbytte.

MERK!! Dag 1 er for barnehagepersonell, barneskole, PPT, barnevern og foresatte. Dag 2 er for ungdomsskolen, videregående, tilrettelagt arbeid. Vil også passe ansatte i PPT,  barnevernet, studenter og foresatte.

Sted: Norkirken Hovenga (L9), Skaugengata 4, 3914 Porsgrunn

Dato: Onsdag 26.april og Torsdag 27. april (velg dag i påmelding)

Klokkeslett: 17-21 begge dager.

Registrering fra kl 16.45

Terje Wårheim

er seksjonsleder på Glenne regionale senter for autisme, som er en del av Sykehuset i Vestfold HF. Han har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med ulike utfordringer knyttet til barn, ungdom og voksne inkl. foreldreveiledning. Han er utdannet barnevernspedagog, har mastergrad i “Tverrprofesjonelt samarbeid i Helse og sosialsektoren”, har studert og undervist innenfor veiledningspedagogikk, brukermedvirkning og sexologi. Wårheim har også videreutdanning i “trening av kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter” (=ART : Aggression Replacement Training)  

Wårheim er en svært erfaren og engasjerende foredragsholder med solid faglig og praktisk kompetanse relatert til barn, ungdom og unge voksne med autismespekterforstyrrelser.

Pris per pers: 3oo kr for ikke medlemmer

100 kr for medlemmer

Ved behov for faktura, vennligst legg ved fakturaadresse i påmeldingen.

Bindende påmelding! til konto 2610.17.41566

Påmelding til telemark@autismeforeningen.no innen 20. April

Påmelding MÅ inneholde:

Navn

Adr

Fødselsår

Epost

Arbeidsplass/stilling

Er du medlem

Hvilken dag du skal delta

Håper vi ses på et viktig kurs 🙂

Enkel servering.

Mvh 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer