Kurs – konferanser


Nordvoll skole og autismesenter – Kurs og forelesninger for skolepersonale, foreldre, personale på boliger, avlastninger etc. Kursene er gratis for foreldre! Informasjon om kurs finner du her.

SPISS spesialpedagogisk kompetansesenter – Kurs, foreldreveiledning, nettverksgrupper, hefter. Kurskatalog finner du her.

Senter for selvhjelp og mestring – Link Oslo: Temamøter og grupper med fokus på selvhjelp og endringsprosesser.

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Det er også egne kurs for aleneforeldre. Et nasjonalt tilbud fra Barne-, ungdoms og familieetaten.

Glenne regionale senter for autisme – Kurs og konferanser.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste arbeider med barn, unge og voksne med store sammensatte lærevansker, også personer med autisme.

ISOP Seminarer driver landsdekkende kurs- og konferansevirksomhet innen offentlig sektor.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer