Kulturtilbud på Dissimilis høsten 2017

Våre nye tilbud høst 2017 er : Barnegruppe 3-9 år, Barnekor ( skolealder), Musikk for alle, Lørenskog og Musikk i livets begynnelse ( 12 uker kurs). Se vedlegg

På Dissimilis Kompetansesenter på Emma Hjort i Bærum gir vi et tilrettelagt undervisningstilbud innen musikk, dans og drama til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Dette er organisert som et fritidstilbud på ettermiddags- og kveldstid fire dager i uken.

Aktiviteter på Dissimilis Kompetansesenter:

 • Musikkgrupper med fokus på samspill, musikk og helse.
 • Barnegruppe 3-6 år (annenhver torsdag i partallsuker)
 • Barn og ungdomskor (annenhver torsdag i partallsuker)
 • Dissimiliskoret
 • Sanggruppa (lavterskel)
 • 8 band for ungdom og voksne
 • 1 «miniband» for barn
 • Dansegruppe for barn
 • Dansegruppe for ungdommer/voksne
 • Dans og bevegelse for godt voksne
 • Sangundervisning
 • Individuelle timer på instrumenter
 • Individuelle timer med fokus på samspill, musikk og helse.

Andre aktiviteter i regi av Dissimilis Kompetansesenter:

 • Musikk for Alle; en musikkstund i samarbeid med Lørenskog Kommune, Sted: Fjellhamar, uansett alder og funksjonsnivå, tilrettelagt for minoritetsspråkelige familier. Gratis
 • Musikk mellom liten og stor; et tilrettelagt musikktilbud for familier med små barn (0-6 år) en lørdag i måneden. Gratis
 • På Grensen til Allsang, et kulturtilbud for seniorer med sang og samvær m/ lunsj, en gang i uken.
 • Musikk i livets begynnelse; 12 ukers kurs, dagtid. Pris 1250,- inkl. lunsj.

Vi håper dette kan være av interesse for noen der ute, så fint om dere kan hjelpe oss med å spre informasjon

Er det spørsmål ta kontakt

Hilde Gulbrandsen
Dissimilis Kompetansesenter

Mobil + 47 92 66 48 67
www.facebook.com/dissimilisgleden
www.dissimilis.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer