Konstituering av nytt styre!

17. februar konstituerte styret i Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag seg. Styret for 2022 ser ut som følger:

Leder Helene Kværnø

Nestleder Hanne Cecilie Larsen

Kasserer Jørann Kristiansen

Sekretær Synnøve Lund

Styremedlem Monica Samland Lund

Styremedlem Anita Reidarsen

Styremedlem Torild Kleiv

Vara Rob Louwe

Vara Fred Ronny Brox Johansen