Velkommen til konferanse om autismespekterforstyrrelser/Asperger syndrom med fokus på psykiske tilleggsvansker

helse more romsdal

Konferanse er 3-4 april 2013 i Kristiansund Thon Hotell

Les mer om programmet her…..