Kognitive vansker som varselstegn

Kognitive funksjoner er tankevirksomhetens byggesteiner. De hjelper oss å:

 • styre oppmerksomheten,
 • fullføre oppgaver i et rimelig tempo,
 • huske ting og lære ting,
 • styre følelsene,
 • løse problemer og
 • tolke sosial informasjon.

Hvis vi sliter med én eller flere av disse, blir vi mer sårbare for psykiske vansker. Og psykiske lidelser kan forsterke de kognitive vanskene som vi allerede har.
Det er også andre ting som kan forsterke kognitive vansker, for eksempel:

 • stress
 • søvnmangel
 • dårlig kosthold
 • fysiske smerter
 • passivitet i hverdagen, f.eks. i en underbemannet omsorgsbolig
 • visse typer medisiner, f.eks. beroligende eller søvndyssende preparater

Det er ikke alltid lett for en person med autisme/Asperger å si fra om slike forhold. Derfor bør du undersøke situasjonen nærmere hvis du legger merke til dårligere kognitiv fungering.
«Kognitiv svikt ved psykotiske lidelser» er et informasjonshefte for personer med psykotisk lidelse, deres familie og venner. Heftet på 11 sider er kortfattet men innholdsrik. Forfatterne beskriver de ulike kognitive funksjoner. De gir også tips til hvordan man kan kompensere for svakheter ved disse funksjonene.
Heftet kan bestilles av PsykOpp (Stiftelsen psykiatrisk opplysning). Heftet koster kr. 40 pluss porto.

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer