Klart det går

«Klart deg går» turene starter opp 26. august.

Dette er et tur- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser i Grenland i regi av turismeforeningen.

Det nærmer seg høstens første tur, sykkeltur til Fugleleiken! Håper at mange har mulighet og lyst til å være med.