KINTSUGI-prosjektet

KINTSUGI- prosjektet er et prosjekt laget for å løfte frem og synliggjøre pårørenderollen, v/kunstner Brynhild Tiller Bye.

Vedlagt er en presentasjon og infoskriv om prosjektet. Frist for påmelding er  8. januar 2021.

Dere må gjerne hjelpe til med å spre informasjon om prosjektet.

Last ned vedlegg: ppt kintsugi