Kan du tenkje deg å stille til val i lokallaget?

Fram mot årsmøtet i 2022, som må vere halde innan utgangen av mars,  treng vi å kome i kontakt med medlemmar som kan tenkje seg å påta seg verv i lokallaget. Pr dags dato har vi ikkje fulltallig styre eller valnemnd. Dersom det er ynskje om å framleis ha eige lokallag og aktivitetar i Sogn og Fjordane er vi heilt avhengige av å få på plass eit kompetent styre og aktive medlemmar som kan hjelpe oss å drive aktivitetane rundt om i fylket. 

Vi ynskjer at styret skal ha representantar frå alle dei tre regionane i Sogn og Fjordane, dvs både frå Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Styret vi jobbe både på digitale flater og prøve å ha fysiske møte (vi har tidlegare brukt å ha fysiske møte på Skei). Den som stiller til verv må difor kunne bruke Teams som digital møtearena.

Om du kan tenkje deg verv i lokallaget kan du ta kontakt med styret ved leiar Gunn Sande eller Margunn Bakke (kontaktinfo under Om oss)