Nyhetsbrev juni/juli 2012

Velkommen til nyhetsbrevet for juni/juli 2012  

globus med flaggLettforståelig informasjon om diagnosene, rettigheter og tjenester er viktig for hverdagsmestring. Det er ikke alltid lett å få tak i hvis man ikke har norsk som morsmål.  Det ønsket fylkeslaget å gjøre noe med.

Vi har derfor samlet linker til relevant informasjon til våre medlemmer og lesere som ikke har norsk som morsmål eller som ønsker å dele informasjon med venner/familiemedlemmer i andre land.  

Noen av linkene er også nyttige for dere som reiser utenlands og trenger å forklare barnets atferd til sikkerhetsvakter, kabinpersonalet osv. 

Gå til linksamlingen «Andre språk (other languages)«

P.S.  Husk å klikke «like» på fylkeslagets facebookside


puslebit.jpg

Ring og få hjelp – Barneombudet  

Norge har nylig fått et nytt barneombud, Anne Lindboe. Folk kan ta kontakt med tjenesten og spørre om alt, for eksempel rettigheter, mobbing, skole, familie, barnevern osv. De prioriterer barn under 18 år som tar direkte kontakt (via telefon, epost, facebook eller Klar Melding). Her finner du kontaktinformasjon for barn/ungdom.  Voksne kan ta skriftlig kontakt.

Husk å ta en titt på Barneombudets nettside.  Den inneholder mye nyttig, bl.a. en rettighetsplakat for ungdommer (når du kan gjøre hva?), informasjon om rettigheter i en barnevernssak, og hjelp til å skrive et klagebrev om mobbing eller andre problemer ved skolens psykososiale miljø.   


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

I anledning sommerferie presenterer vi to nye artikler (husk også artiklene våre om sykkelglede for alle).  

– «Sommerlesning 2012«.  Her finner du tips om nyttige bøker om autisme, interessante bøker om foreldremetoder, spennende romaner og inspirerende selvbiografier.

– «10 ting å gjøre på en regnværsdag.»  Sommerferien kan by på utfordringer, særlig med så mye regnvær.  Dagene blir fort ustrukturerte og kjedelige.  Her har vi lagt ut 10 tips til lettvinte inneaktiviteter som er litt utenom det vanlige.


sm__nytt.gifSmånytt

I dette nummeret:  Høstens kurskataloger, Oppegård og Bærum best i Akershus, prosjekt i Nepal, gratis bleier, del dine erfaringer som bruker eller pårørende, tøffere å få avlastning og andre omsorgstjenester?

Høstens kurskataloger er klare. Interessert i kurs om autisme/Asperger og relaterte temaer?  Ta en titt i kurskatalogen til Spiss (Oslo), Nordvoll (Oslo), Barnehabilitering ved Sykehuset Østfold, og Glenne regionale senter for autisme (Vestfold).  Påmelding til kurs på Glenne legges ut her. Se også vår oversikt over eksterne kurs innenfor Oslo/Akershus.    

Oppegård og Bærum er best i Akershus, i følge en Budstikka-artikkel om Kommunebarometer 2012. Kommunebarometeret er en sammenligning av landets 429 kommuner basert på 108 kriterier, innenfor 13 sektorer i kommunen. Blant de store kommunene i Akershus er følgende blant de beste i landet: 13. plass på landsbasis: Oppegård, 17. Bærum, 20. Lørenskog, 24. Asker, 48. Nittedal, og 72. Ski. Kilde: Bodø kommune. Fylkeslaget har ikke oversikt over plasseringen til fylkets mindre kommuner, men vi har samlet linker til statistikk og diverse kommunerangeringer i artikkelen «Politisk engasjement.»   

På verdens tak. En ansatt på Haug skole i Bærum går langs den Store Himalaya Trail i Nepal for å spre informasjon om autisme og samle inn penger til Autism Care Nepal. Hun var på besøk hos dem 21. mars. Nå, 4 måneder seinere, nærmer hun seg slutten av reisen. 19. juli var hun innom et lokalt sykehus med brosjyrer om autisme (og en hoven fot). Les mer om prosjektet på bloggen hennes (på engelsk, men bruk gjerne Google oversetter).  

Prøv DryNites gratis. Mange barn med ASD bruker bleier lengre enn andre. Bestill en gratis prøve og test ut hvordan DryNites kan gjøre det lettere å leve med sengevæting. Én prøvepakke per husstand. Husk at barnet kan ha krav på bleier på blå resept, vanligvis fra 5 års alderen hvis han/hun bruker bleier på dagtid, eller 8 års alderen hvis det kun gjelder sengevæting.       

Del dine erfaringer som bruker eller pårørende.  Er du minst 18 år og har lyst til å formidle dine erfaringer fra psykisk helsefeltet?  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse samler inn relevante fortellinger, essay, artikler, noveller, dikt, eventyr, filmer, filmsnutter, musikk og  lydopptak. Les retningslinjene her.  

Tøffere å få avlastning og andre omsorgstjenester?  Endringer til Pasient- og brukerrettighetsloven kommer til å påvirke fylkesmennenes behandling av klager.  Jf § 7-6 «Forvaltningslovens anvendelse» er fylkesmannen pålagt å legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret når det gjelder helsetjenester, men stor vekt på samme hensyn i saker om øvrige kommunale tjenester (dvs. tjenester listet her som ikke er utført av helsepersonell). 

Likevel bør et forsvarlig nivå på tjenestetilbudet ha enda større betydning i slike saker (f.eks. avlastning, omsorgslønn og diverse typer assistanse). Hvis du opplever at kommunalt selvstyre legges for mye vekt i en klagesak, oppfordrer vi deg til å ta det opp med Pasient- og brukerombudet, FFOs rettighetssenter eller foreningens Faglig råd. Les mer om problemstillingen her på side 22-23kalender.jpgKalender

Foreldregruppene våre starter opp igjen i august/september.  Ta kontakt nå for å melde deg på maillista til en eller flere av gruppene.   

15.08.12  Søknadsfrist for Aspergertreff for voksne, 28.-30. september i Oslo. Hvis du ikke har fått invitasjonen, ta kontakt med foreningens kontor for å se om du har betalt medlemskontingenten og er registrert med fødselsdato, diagnose og riktig postadresse.

24.10.12  Dialogkonferanse for barnehager (Galleri Oslo).  Nærmere info kommer.

høst 2012 Eksterne kurs i Oslo/Akershus.  Gå til kursoversiktene for august og september.

høst 2012 Eksterne fritidstilbud i Oslo/Akershus.  Faste tilbud finner du i artikkelen «Tips om eksterne fritidstilbud.» Månedens engangsarrangementer finner du i aktivitetskalenderen vår.    

Til intern bruk 3  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer