Julehilsen fra styret

Hei alle våre fantastiske medlemmer.

2022 har vært et begivenhetsrikt år. Vi har hatt en formidabel medlemsvekst, og vi er utrolig glade for at så mange finner glede og tilhørighet i vår forening.

Vi har arrangert flere medlemskvelder med ulike temaer som det har vært god oppslutning på.
Vi har mange faste aktiviteter hver uke. De faste hverdagsrutinene er viktige for våre medlemmer, og det er en fryd å få være tilstede å oppleve den gleden, samholdet og mestringen som foregår på hver eneste aktivitet.

Vi er veldig glade for at vi har fått til samarbeid med Sogn og Fjordane lokallag og Rogaland lokallag. Sammen jobber vi for å kartlegge hvilket tilbud som blir gitt til mennesker med autismediagnose i hele Helse Vest både til barn, unge og voksne.

Vi har et høyt aktivitetstilbud i foreningen. Dette koster penger, og vi er helt avhengig av å få støtte fra ulikt hold. Det arbeides aktivt med å søke midler, men det er mange om beinet og vi er ikke sikret midler fra hver søknad.

Vi vil takke alle våre medlemmer som bidrar med grasrotandel gjennom Norsk tipping.

Vi jobber hardt for å opprette aktiviteter i store deler av Hordaland. Her trenger vi hjelp fra dere medlemmer til å sette i gang ulike aktiviteter. Eksempel på aktivitet kan være pårørendetreff, bading, klatring, gårdsbesøk.  Styret vil bidra med midler og påmelding.

Vi er veldig glade for at vi har fått til et badetilbud på Bømlo denne høsten. Dette tilbudet vil videreføres etter nyttår. Datoer vil bli publisert på hjemmesiden og Facebook.

Vi jobber interessepolitisk blant annet ved at vi er representert inn i Boligløftet. Det er en krevende oppgave og vi arbeider konkret for å få gjennom differensierte tilbud som favner om hele spekteret.  Men vi gir oss ikke og bruker posisjonene våre på best mulig måte for det beste for medlemmene. Vi har etablert fast samarbeidsfora med spesialpedagogiske tjenester i Bergen kommune.

Vi har som intensjon å arbeide enda tettere opp mot politikerne fra neste år. Vi har en stor medlemsvekst, noe som er gledelig. Er det flere som har lyst, kapasitet og mulighet å bidra i lokallaget, vil det være velkomment.

Nå er vi inne i årets siste måned. En måned som for mange kan være krevende med brudd i faste rutiner. En julehøytid som storsamfunnet ser frem til og som er forbundet med forventninger om familieselskaper og sosiale sammenkomster, annerledes mat og andre lukter. For mange av våre kan ikke hverdagen komme fort nok. Vi håper likevel at dere klarer å skape gode øyeblikk med tradisjoner som passer akkurat DIN familie!

Med ønske om en så fredfull julehøytid som mulig, vi gleder oss til vi sees på nyåret til kjente og kjære aktiviteter.

Med vennlig hilsen 

Styret i Hordaland lokallag

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer