Tilbake til hverdagen – jobb og jobbsøk

veiledningshefte "Arbeidssøkere med Asperger syndrom"
 
Slutten av sommerferien betyr tilbake til arbeid eller arbeidsutprøving for mange — også personer med ASD. Mange tror at ASD er så godt som ensbetydende med uføretrygd, men det er langt fra sannheten. Personer med ASD har mange styrker som er verdsatt i arbeidslivet, men de trenger ofte litt hjelp å komme uti arbeidslivet.  
I denne artikkelen har vi samlet en del nyttige og inspirerende linker om jobb og jobbsøk. Vi håper det bidrar til at flere av våre medlemmer lykkes i arbeidslivet. Hvis du har noen tips å dele med oss, ta kontakt via fylkeslagets facebookside eller epost.  

 


NAV som støttespiller
NAV er en naturlig samarbeidspartner når det gjelder tiltak for å komme over i arbeid.  Derfor ble det utviklet en veiledningshefte som heter «Arbeidssøkere med Aspergers syndrom.»  Heftet er nyttig for både NAV, arbeidsgivere og arbeidstakere/kandidater.  Den dekker viktige tema som kartlegging av arbeidsevne, tiltak/støtteordninger og tilrettelegging i arbeid.
I heftet er NAV SYA nevnt som en samarbeidspartner innen NAV, men enheten finnes ikke lenger. Den ble slått sammen med tre andre enheter og kalles nå «NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse» (NAV TILDE).
Kompetansesenteret ønsker at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med dem. Dersom du har spørsmål kan du kontakte dem på epost eller telefon. Kontaktinformasjon finner du her. Hvis du har behov for bistand over tid, er det nødvendig å bli henvist fra NAV lokalt eller Hjelpemiddelsentralen. 


Utfordringer
For mange med funksjonsnedsettelser vil den første kontakten med arbeidsgiver være vanskelig. Dermed faller de utenfor i konkurranse med andre jobbsøkere. For å hindre at dette skjer, har organisasjonen Unge funksjonshemmede lagt ut tips til intervjuprosessen, i tillegg til tips om søknad- og CV-skriving.
Men et vellykket intervju og flott jobbtilbud er ingen garanti på suksess. Man må kunne gjennomføre arbeidsoppgavene og trives i det daglige også. Derfor er det lurt å kartlegge personens utfordringer og bruke resultatene til å tenke nøye gjennom både yrkesvalg og tilrettelegging på arbeidsplassen.
Samtaleverktøyet ASWI kan brukes til en slik kartlegging.  ASWI står for «Aspergers Syndrome Workplace Interview» og er tilgjengelig gratis på både norsk og engelsk.  
ASWI dekker de mest relevante problemområdene:  arbeidsmiljø, stressfaktorer, personlig presentasjon, sosial stil, kommunikasjon, organisering og problemløsning. Skjemaet bør fylles ut i samarbeid mellom veileder og jobbkandidat/arbeidstaker.


Sterke sider og interesser

Når jobbkandidaten har tydelige utfordringer, blir det ofte lett å glemme personens sterke sider. A2G, et firma som spesialiserer seg på arbeidsrettede tjenester, ser at personer med Asperger syndrom har mange styrker som er etterspurt i arbeidslivet:

– Ansvarsfull
– God til å følge regler
– God hukommelse for fakta
– Særlige gode kunnskaper på enkelte områder
– Oppmerksomhet på detaljer
– Utholdenhet ved rutinearbeid
– Analytiske ferdigheter
– Logisk tilnærming til ting
– Systematiske

Følgende står i heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom«: 

«Flere kan vise særlig og intens interesse for spesielle tema eller aktiviteter, og på disse områdene kan de fremstå med stor kunnskap og imponerende ferdigheter og konsentrasjon. Andre styrkeområder en ofte ser, er ærlighet, lojalitet og utholdenhet. Mennesker med Asperger syndrom er ofte pliktoppfyllende og nøyaktige i utføring av enkelte arbeidsoppgaver.»

«Mange personer med en tilstand innenfor autismespekteret har spesielle hobbyer og interesser. Omsorgspersoner, støtteapparat og samfunn bør dra større nytte av dem,» skriver Nils Kaland i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. «De spesielle interessene er ofte knyttet til de sterke sidene deres og er derfor en potensiell kongevei til motivasjon, trivsel, utdanning og et mulig fremtidig yrke.»

Interesser kan i mange tilfeller åpne for jobbmuligheter. Det er selvfølgelig avhengig av hvor ettertraktet ekspertisen er. Men det er også avhengig av andre ferdigheter og egenskaper som kreves på jobben. Dette gjelder ikke minst evnen til å la arbeidsgiveren definere oppgavene – man kan ikke bare følge egne impulser. Les mer under «Karriere» her.


Egnede arbeidsplasser 
Når yrkesvalget er gjennomtenkt og både arbeidsgiver og arbeidstaker er motiverte, kan personer med autisme/Asperger oppleve jobbsuksess uansett hvilken type arbeidsplass det er – skjermet eller ordinær, privat eller kommunalt osv.
Her er noen inspirerende eksempler:  

Kommunale arbeidsplasser.  Kristin har barneautisme, men hun mestrer tre forskjellige arbeidsplasser – sykehjemmet, barnehagen, og kantina på kommunehuset.  I boka «Kristin og de andre» kan du lese om treningsmetodene de brukte.

Enkeltmannsforetak.  Robin har en form for autisme og ADHD i tillegg. Han driver eget firma innen vedproduksjon og -salg. 

Mediebedrift. Jon Henrik Larsen har autisme. Han driver med både web-tv, egen-eid nettavis og lokalradio.  

Vekstbedrift. Anders har autisme.  Han trives med å kløyve og pakke ved, og han har nesten ikke hatt fravær i løpet av sine 8 år som ansatte.

Matbutikk. I en artikkel som ikke lenger er tilgjengelige på nettet, skrev Avisa Nordland om Fredrik. Som barnehagegutt var han «den sinteste autisten i hele Nordland.» Nå jobber han én dag i uka på Coop Mega.

Elevbedrift. Fredrik har Asperger syndrom og startet sin egen elevbedrift. Nå er han butikkmedarbeider med egen bil og leilighet. 

Privat firma.  André har både Asperger syndrom og ADHD.  Han stortrives med å holde orden i arkivsystemet til et hjertestarterfirma.

Kjøpesenter. Vegard har Aspergers syndrom. For et halvt år siden klarte han ikke se ukjente i øynene uten solbriller. Nå er han kåret til beste selger på Nerstranda kjøpesenter.

Ny forretningsidé. «Ikke faen om sønnen min skal bli uføretrygdet,» tenkte Christian Wig, som har en sønn med høytfungerende autisme.  Wig bestemte seg å starte Pixellus, et firma i Oslo som bare ansetter personer med autisme/Asperger. Pixellus spesialiserer seg på digitalisering, redigering og restaurering av foto og film.
IKT-prosjekt. Kenneth og Thomas har Asperger. Prosjektet hjelper dem å «knekke jobbkoden» mens de driver med programvaretesting.  MOLAS-prosjektet er et samarbeid mellom NAV, Statped og A2G.


 
Alternative jobbportaler
Følgende er særlig interesserte i kandidater med funksjonsnedsettelser:
Aspergerbedriftene SAAspergerbedriftene ble startet av Autismeforeningen i Buskerud i 2009. De arbeider bl.a. med jobbformidling og bedriftsetablering, med mål om å få flere med Asperger syndrom i arbeid. Dersom du ønsker å jobbe i en fremtidig Aspergerbedrift, eller er interessert i stillinger som de formidler, kan du registrere deg her
Jobbressurs. Hovedformålet med jobbressurs.no er å være et bindeledd mellom arbeidsgivere og jobbkandidater med nedsatt funksjonsevne. Gjennom å lyse ut ordinære stillinger på jobbressurs.no viser arbeidsgivere at de oppfordrer funksjonshemmede til å søke, og at de vil bli vurdert på lik linje med alle andre. Mange IKT-stillinger er utlyste her.
Grønt arbeid.  Linken går til en oversikt over «Inn på tunet» tiltak i Akershus. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen eller NAV.
Tips:  Se også Jobbressurs sin oversikt over vanlige jobbportaler.  


Til videre lesing:
«Voksenliv:  kontinuerlig tilrettelegging» (diverse linksamlinger på fylkeslagets nettside)  
Temanummer:  «Nye veier til arbeidslivet» (bladet «Utvikling» mars 2012, utgitt av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning)


For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer