ISOP Seminarer – «UTFORDRENDE ATFERD OG UTVIKLINGSHEMNING» – 27. april 2017

Image

Image

T​orsdag 27. april 2017 blir kurset

«UTFORDRENDE ATFERD OG UTVIKLINGSHEMNING«

arrangert.

Ca. 10 % av alle med utviklingshemning som får omsorgstjenester, har utfordrende atferd i form av selvskading, angrep, ødeleggelser og annet. Hos de yngre er prosenten enda høyere. Det vil bli gitt en rekke eksempler på alle hovedformer for behandling. Forebygging av utfordrende atferd tas også opp. Hva som er lovlig og etisk behandling, er en rød tråd gjennom kurset.

Frist for påmelding er: 05. april 2017

For mer orientering kan du gå til vår hjemmeside www.isop.no eller trykke på denne link:

KURSPROGRAM OG PÅMELDING