iPhone prosjektet

Del på Facebook

 

Prosjekt iHot:  Handholdt organiseringsteknologi

"Prosjektet ble initiert av Statped Nord Finnmark og Autismeforeningen i Norge avdeling Finnmark ut fra de daglige utfordringene mennesker innen autismespekteret møter og mulighetene som er i teknologiutviklingen…  Målet med prosjektet var å prøve ut bruk av iPod og iCal som organiserings hjelpemiddel for ungdom med autisme og Asperger-syndrom" (StatPed Nord)

Her er rapporten fra prosjektet" (mai 2009):
http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=57821&epslanguage=SE

 

iHot i media

Fin artikkel om prosjektet i bladet Statped, nummer 1/2009.  Artikkelen heter "iPhone pionerene."  Se side 12-13.
http://www.skulenettet.no/nyupload/Moduler/Statped/Felles/Informasjonsbladet%20Statped/Statped_1_2009.pdf

Kort artikkel i fagtidsskriftet Helse medisin teknikk, nederst på side 45.
http://project.vbook.no/project.asp?version_id=380&page=45#zp45

I nyhetene.  "Enklere hverdag med iPhone" fra Avisa Nordland.
http://www.an.no/nyheter/article3915849.ece

Videoreportasje om iPhone prosjektet, fra NRK-Nord Norge.
http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/nordnorge/verdi/81212

"Full kontroll på hverdagen," en artikkel fra nettmagasinet Familia.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/bld/kampanjer/familia/familia-12009/diverse-saker/full-kontroll-pa-hverdagen.html?id=547536

Blogg innlegg "Teknologi, IKT og autisme"
http://tomrknudsen.blogspot.com/2010/03/teknologi-ikt-og-autisme.html


iHot på offentlige nettsider:

NAV artikkel "Styrer hverdagen med iPhone"
http://www.nav.no/100995.cms

Prosjektbeskrivelse, med mål og budsjett.  Se vedlegg 4.
fylkesmannen.no/Alta-Flipovermetoden-søknad_1SPBf.pdf.file

Presentasjon om iHot fra konferansen ”Barn og unge med Asperger syndrom i skolen” (Ålesund 31.mars og 1.april 2009).
http://www.skolenettet.no/nyupload/52934/I-HOT%20-%20Sol%C3%A5s%20%20og%20Andersen%20%5BKompatibilitetsmodus%5D.pdf

Presentasjon om iPad for personer med autisme og/eller utviklingshemning (Storefjell, 15. november 2011).  Presentasjonen gir oversikt over de vanligste bruksområdene.


”Jeg har fått min elektroniske hjelper”

Følgende var publisert på www.statped.no 4/28/2008 men er ikke lenger tilgjengelig der lenger.

"iPod som organiseringshjelpemiddel og sosial veileder for ungdom med autisme og Asperger-syndrom er tidligere ikke prøvd ut. Statped Nord Finnmark har i samarbeid med Alta kommune, Autismeforeningen i Norge avdeling Finnmark, NAV/Hjelpemiddelsentralen i Finnmark, og og NONITE (NAV Nordnorsk IKT- senter) gjennomført et pilotprosjekt. Det er prøvd ut om tre ungdommer med Asperger- syndrom og autisme kan ha nytte av å ha en elektronisk kalender på sin iPod for bedre å orientere seg i hverdagen."

"Prosjektet iHot Ungdom//Handholdt organiseringsteknologi startet opp våren 2007 og har omfattet tre elever i ungdomsskolen, lærere og foresatte."
 
"Prosjektet ble initiert av Statped Nord Finnmark og Autismeforeningen i Norge avdeling Finnmark ut fra de daglige utfordringene mennesker innen autismespekteret møter og mulighetene som er i teknologiutviklingen. Det ble etablert et samarbeid med NAV NONITE (NAV Nordnorsk IKT-senter), NAV/Hjelpemiddelsentralen i Finnmark og Alta kommune, Oppvekstsektoren. Pilotprosjekt er gjennomført rundt tre elever med autisme/Asperger-syndrom i ungdomsskolen, deres lærere, foresatte og tiltaksbasen."


Relaterte linker

Vigersted skole i Danmark hadde et prosjekt med PDA som personlig hjelpemiddel. 

Glenne autismesenter har en powerpoint presentasjon som heter "Gjør det enklere – teknologiske løsninger for et enklere liv."

Universitetet i Oslo har et prosjekt som handler om kognitive hjelpemidler for studenter med Asperger syndrom eller ADHD.  En presentasjon fra april 2011 beskriver bl.a. 10 punkter du ikke kommer utenom å vurdere når du bruker mobiltelefon til tilrettelegging.

MOLAS er et unikt prosjekt for personer med Asperger syndrom.  Prosjektet kombinerer både NAV støtteordninger og opplæring i arbeidslivskunnskap og fagkompetanse.  Systemet  "Mine sirkler" vil bli laget som en applikasjon i I-phone ifb prosjektet. "Mine sirkler" er tenkt å være et hjelpemiddel for å kunne mestre utfordringer knyttet til arbeidslivet. I-phonen vil også bli brukt som planleggingsverktøy.

Fokus på Välfärdsteknologi och ADHD ble utgitt av Nordens Vælferdssenter i desember 2010.  Heftet fokuser på de nye mulighetene som moderne mobiltelefoner gir, når man sliter med konsentrasjon, hukommelse, struktur i hverdagen, planlegging, osv.

SkanReadMobil er en app til Android-telefoner.  SkanRead Mobile gjør hverdagen lettere for personer med lesevanskeligheter. Bruk din Android-mobil til å få lest opp tekst på gateskilt, varedeklarasjoner, plakater mm.  Gratis prøveperiode. 

Gratis tegnordbok til iPhone.  Personer med store språkvansker har ofte nytte av supplerende tegnspråk, såkalt "tegn-til-tale".  Denne applikasjonen ble utviklet av et Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Minnetrening.  En norsk mor lagde en app til 6 åringen sin.  Gutten har Down syndrom og har stor glede av iPaden sin. 

"iPad i skolen".  Bloggen, med undertittelen "Kunnskapsproduksjon med touch," oppdateres ofte.

Samling med artikler på engelsk&nbsp
;ang. iPhone/iTouch applikasjoner og autisme/Asperger.

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer