IOP i tre tilpassede varianter

Individuell opplæringsplan (IOP) brukes i både barnehagen, grunnskolen og videregående. Men noen ganger er det nyttig å lage en plan med en litt annen vri.
I denne artikkelen kan du lære om IOP/IUP til barnehagebarn, IODP til barn med svak samspillsevne, og ITP til de som mottar et annerledes videregående tilbud.

Del på Facebook

1. IOP eller IUP til barnehagebarn. «Selv om det ikke er et formelt lovkrav om å utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for arbeidet i barnehagen, vil det i mange tilfeller være nyttig. Halvårsvurderingene kan da ta utgangspunkt i denne planen.» Les mer om planarbeid på side 20-25 i Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

IOP til barnehagebarn er også kalt Individuell utviklingsplan (IUP).  Hvis kommunen din ikke har et eget IUP mal eller veiledningshefte, så kan du finne informasjon og inspirasjon på internett.  Her er et par eksempler.  Askøy kommune i Hordaland lagde en veileder til IUP, redigert i 2009, med et kort eksempel på tiltaksplan på side 12.  Tromsø har et nyttig IUP mal.

2. IODP til barn og voksne med svak samspillsevne. Noen trenger veldig mye støtte for kunne delta aktivt i hverdagen, lære å kommunisere, og oppnå livsutfoldelse. En individuell opplærings- og deltakelsesplan (IODP eller DOP) kan hjelpe tjenesteytere å tenke systematisk på målsettinger og støttestrategier i forhold til planlagte rutineaktiviteter, planlagte leke- og samværsaktiviteter, og spontane situasjoner. Les veilederen fra Statped og last ned mal her.

Husk at klare opplæringsmål er minst like viktige som deltakelsesmål og trivselstiltak, også hos barn med langsom læringstakt.

3. ITP til de som mottar et annerledes vgs tilbud.  Elevens enkeltvedtak trenger ikke å inneholde noe om ene-undervisning, assistent eller unntak fra Læreplanverket fra Kunnskapsløftet for at det skal utarbeides en IOP, i følge Veileder til opplæringsloven, side 79.

Men en «Individuelt tilpasset plan» brukes som alternativ noen steder. Etter det vi kan se er ITP mest brukt på videregående nivå, når tilbudet avvikker fra den ordinære lærerplanen. ITP kan brukes til både lærlinger, lærekandidater og elever (f.eks. elever som bare har sluttet i noen fag istedenfor å kutte skolen helt, som Askim kommune nevner her på side 10).
Her er et ITP mal fra forlaget Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer