Invitasjon til undersøkelse: Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn

I samarbeid med Sue Fletcher­Watson, psykolog og forsker ved Edinburgh Universitet i Storbritannia, samt en gruppe forskere fra ulike land i Europa, skal vi våren 2014 gjennomføre en web-basert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Vi håper at du vil svare på denne undersøkelsen, som vil ta ca. 15-20 minutter. Vi ønsker med dette å gjøre undersøkelsen kjent.

Hvem ønsker vi at skal svare på undersøkelsen?

  • Foreldre til barn med autisme
  • Voksne som selv har autisme
  • Fagpersoner (pedagoger, psykologer, leger og andre) som arbeider med personer med autisme

Målet med undersøkelsen er å få bedre og bredere kunnskap om synspunkter på forskning som undersøker sped- og småbarn med risiko for å utvikle autisme.

Lenke til undersøkelsen: https://www.surveymonkey.com/s/barnmedASF

Med vennlig hilsen

Synnve Schjølberg, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kenneth Larsen,  Regional komptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Anett Kaale, Oslo Universitetssykehus

 

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer