Invitasjon til treff for voksne personer som har Asperger syndrom

Sted:                   Scandic Holmenkollen Park hotell,

Kongeveien 26, 0878 Oslo

Tid:                       Fredag 27. oktober til søndag 29. oktober 2017

Autismeforeningen i Norge inviterer deg som medlem til årets treff for voksne som har diagnosen Asperger syndrom (AS). Dette er ikke et fagseminar, men et treff der voksne personer med AS kan møte andre med samme diagnose.

Store deler av arrangementet foregår i en samlet gruppe på ca. 25 personer. Det er viktig at du tenker over om treffet, og det å reise alene til Oslo føles hyggelig og ikke blir en stressende opplevelse. Vi forventer at du deltar på hele arrangementet.

Målet med treffet er å møte andre med AS, og være en positiv og hyggelig opplevelse for deg. I tillegg at du kanskje får lære litt mer om det å ha – og å leve med AS.

Autismeforeningen har ingen mulighet til å ha det faglige eller medisinske ansvaret for den enkelte deltakeren. Treffet er for deg som klarer deg uten en ledsager. Nedre aldersgrense for å delta på treffet er 21 år.

De som får tilbud om å få delta på treffet, skal møte på Scandic Holmenkollen Park hotell mellom kl. 15.30 og kl. 16.30 på fredag 27. oktober 2017.

 

Gjennom helgen vil det bli satt av mye tid til å prate sammen. Fagpersoner fra det nasjonale kompetansesenteret for autismespekterdiagnoser (NevSom) og Autismeforeningens Ressursgruppe for mennesker med ASD vil være til stede hele tiden. Det vil bli forskjellige innlegg om aktuelle temaer.

Utgifter til reisen (fly, tog, buss, bil, men ikke taxi), hotellopphold og måltider betales av Autismeforeningen. Dersom du kommer med bil må dette avklares/avtales med oss først.

Alle som søker om plass på treffet vil få et svar fra oss, svarbrevet blir sendt ut senest i uke 36. De som får plass på treffet vil få et brev hvor vil vi gi flere opplysninger og detaljer om oppholdet. Et endelig og detaljert program sendes til de som har fått plass på treffet så snart det er klart.

Hvis du er interessert å delta må du søke skriftlig.  Søknadsskjemaet finner du på www.autismeforeningen.no/aktivitet/asp17  og den skal sendes til:

Autismeforeningen

Postboks 6726 Etterstad

0609 Oslo

Utfylt søknadsskjema kan også sendes til oss pr epost som et scannet dokument istedenfor å sende pr. post til:   post@autismeforeningen.no

 

For å kunne søke/delta på Aspergertreffet må du ha betalt medlemskontingenten for 2017

Dersom du har vært med på et treff tidligere vil du ikke få tilbud om plass på årets treff.

Frist for å søke plass på årets Aspergertreff er:

  1. september 2017.

Svar på om du har fått plass eller ikke vil bli

sendt ut senest: uke 37

Det er alltid mange som søker, og det er kun 20 plasser!  Det er derfor viktig at hvis du får tilbud om plass på treffet at du faktisk kommer.

Hvis du ikke kan komme etter at du har fått tilbud om plass, er det viktig å gi beskjed senest 1. oktober slik at en annen kan få plassen.

Treffet varer fra fredag ettermiddag og avsluttes etter lunsj på søndag.

Har du har noen andre spørsmål vedrørende treffet, kan du kontakte Ellen Støa på e-post: ellen@autismeforeningen.no

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer