Invitasjon til søskenkurs 24 oktober 2015

INVITASJON TIL SØSKENKURS
Dag : Lørdag 24 oktober 2015
Tid : 10.30 – 18.30
Sted : Glenne regionale senter for autisme, Fogdeveien 55,3184 Borre

Målgruppe : søsken fra 12 år og oppover til mennesker med autismespekterforstyrrelser.

– Om autisme
– Om å ha søsken med et ekstra hjelpebehov.
– « Dele mor og far « med søsken.
– Informasjon/forklaring til venner
– Avlastning/støttekontakt
– Gruppeoppgaver og video.
Vi legger inn pauser underveis og vi har en pizza pause midt i kurset.
Kurset er gratis, men ved uteblivelse vil det bli sendt en giro på kr 150,- pr påmeldt.

Påmelding skal skje skriftlig og inneholde: Navn på den som skal delta, adresse, kontakttelefonnr, fødselsdato og hvilken type autisme søskenet har, samt alder på den med diagnose. Dersom det er behov for spesielle hensyn til diett, må det gis beskjed om det ved påmelding.
Samtidig med søskenkurset vil vi ha en pårørende/foreldrecafê i et annet rom. Her vil vi prate om dagliglivets gleder og utfordringer, erfaringer , generelt om det å ha barn med spesielle behov og nettverkrksknytting. Vi har bindende påmelding pga enkel servering, behov for som diett må det gis beskjed om ved påmelding. I påmeldingen må det stå navn på den som skal delta, adresse, telefonnr og fødselsdato (dd.mm.åå)

Dersom det er for få påmeldte, vil kurset bli avlyst/ flyttet, kurset er åpent på tvers av fylker.
Påmelding skjer til vestfold@autismeforeningen.no INNEN 21.OKTOBER 2015
Dersom du har spørsmål, send en mail eller ring /sms til 97968782.

Les invitasjonen her :

invitasjon søskenkurs 241015

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer