Invitasjon til pårørendeprosjekt i Sandefjord,Andebu og Stokke

Til alle foreldre/pårørende til barn/unge med funksjonsnedsettelse i Sandefjord/Stokke/Andebu

 

Ved Læring og mestringssenteret i Sandefjord har vi et pårørende prosjekt. Her ønsker vi alle foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse, uansett diagnose, velkommen.

Vi har et foreldre nettverk som har samlinger 4 til 6 ganger i året. Neste foreldre forum er ikke satt enda.

Her tar vi for oss ulike temaer og vi inviterer gjerne kommune ansatt for å ha en dialog med oss.

Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss.

Vi er åpne for alle i Sandefjord, Stokke og Andebu. Uansett diagnose er man velkommen. Her er vi pårørende til barn/unge/voksne (frem til 30).

Det er et nytt tilbud så vi jobber med å få ut info til alle og få det etablert. Vi håper dette nettverket kan bli også en sosial arena slik at vi kan arrangere ulike aktiviteter for voksne men også for hele familien.

Det er dere som foreldre som kommer med temaer/ønsker til de ulike samlingen. Tema for neste møte er ikke satt enda men det vil komme.

Vi har en gruppe på Facebook som er lukket hvor vi deler info, vi sender også mail til de vi har registert. Ønsker dere være med oss på facebook må du sende en mail til adressen under her.

Her kan dere lese mer

https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Helse-og-omsorgstjenester/parorendesenteret/

Facebook gruppen finner dere her

https://www.facebook.com/groups/1610157212552328/

Håper dere vil bli med oss.

Er dette noe du kunne tenke deg høre mer om eller bli med på ta gjerne kontakt med? Ønsker dere info på mail ang det som skjer i fremtiden send en mail til merete@foreldrehjelpen.com og meld dere på listen. Da vil det komme info om det som skjer i frem tiden.

Håper vi ser mange av dere med på dette:-)

 

Kontakt person for foreldreforumet

Merete Bergan

merete@foreldrehjelpen.com

 

eller

 

mobil 91101625

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer