Invitasjon til pårørende kurs for nærpersoner 20.februar 2016

Vi arrangerer nå et nytt kurs for pårørende og nærpersjoner. Det er mye likt det kurset som ble arrangert 30.01.16 med unntak av at dette kurset har informasjon fra Glenne regionale senter for autisme om deres foreldreveiledningsprogram og informasjon fra Nav om diverse rettigheter.

Kurset passer for foreldre, tanter , onkler , besteforeldre og andre nærpersoner som har relasjon til et barn/ungdom med autismespekterforstyrrelser, så en fin anledning dersom det var noen som ikke fikk med seg kurset vårt den 30.01.16.

Vi vil samtidig opplyse om at vi skal ha en felles foreldre og besteforeldre,tanter,onkler  tema kveld, der tema vil være: felles praktisk tilnærming ut fra temaene som har vært behandlet på kursene. Vi kommer tilbake til dato for dette, det vil bli en kveld og over ca 3 timer.

Påmelding skjer til vestfold@autismeforeningen.no innen 15 februar. Egenandel er kr 0 for medlemmer av autismeforeningen og kr 100,- pr prs for ikke medlemmer som betales inn innen samme frist til kto 25630701484

Ved påmelding må vi ha navn, adresse, tlf/epost og fødselsdato på deltager, samt relasjon og alder på den med diagnose. Dersom dere ikke tilhører Vestfold fylkeslag, må vi vite hvilket fylkeslag dere tilhører.  Vi trenger også vite om det er behov for spesiell tilrettelegging/diett/allergier.

Dersom dere ikke ønsker å delta på middagen etter kurset, ber vi om at dere gir beskjed om dette ved påmelding med tanke på hvor mye mat vi skal bestille.  Påmeldingen er bindende og ved uteblivelse faktureres kr 100,- pr pers.

Kurset er åpent på tvers av fylkesgrenser

Dato : 20.februar 2016

Sted : Glenne regionale senter for autisme, Fogdeveien 55, 3184 Borre

Tid : Registrering starter kl 09.45 kursstart kl 10.00

Hele invitasjonen kan du lese her: invitasjon pårørendekurs 200216

Program til kurset kan du lese her: program nærpersonkurs 200216

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer