Invitasjon til markering av 2. april, FN dagen for autisme

Autismeforeningen, Vestfold lokallag inviterer til markering av 2. april, Verdens autisme dag på Autismeavdelingen, Glenne. Fogdeveien 55, 3184 Skoppum.
Registrering fra kl 17.45
Start kl 18.00

Påmeldingsfrist innen mandag 25 mars kl 12. til vestfold@autismeforeningen.no, vi registrerer våre aktiviteter i funkis så i påmeldingen trenger vi vite navn, adresse, telefon, mail og fødselsdato (dd.mm.åååå) og evt allergier. Vi serverer bagetter etter foredragene.
Vær rask med å melde deg på, vi har begrenset antall plasser. Deltagelse er gratis, reise må dere dekke selv.
Vi er så heldige å ha fått Kenneth Larsen som foredragsholder.

Kenneth Larsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og spesialrådgiver ved autismeavdelingen Sykehuset i Vestfold. Kenneth er utdannet spesialpedagog og har en doktorgrad i medisin. Han har lang erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med autisme fra kommunale tjenester og spesialisttjenesten. Kenneth er også tilknyttet Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge og Cooperativa Focus i Portugal

Foredragene vil være om:

Forekomst av autisme
Autisme er en nevrologisk og utviklingsmessig tilstand som har sett en markant økning i antall diagnostiserte de siste tiårene. Denne forelesningen vil belyse ulike faktorer som bidrar til denne økningen, inkludert forbedrede diagnostiske kriterier, økt bevissthet om tilstanden, og mulige miljømessige påvirkninger. Videre vil hvordan denne økningen påvirker individer som blir diagnostisert, familiene, utdanningssystemet og samfunnet som helhet bli drøftet.

Tidlig innsats for førskolebarn med autisme
Forskning på tidlig innsats for barn med autisme har vært økende de siste årene, og kvaliteten på forskningen har gradvis blitt bedre. Denne forelesningen vil gi et kort overblikk over nyere forskning som bakteppe for autismeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF sine tjenester til barnehagebarn. Videre vil endringene i tjenestene presenteres.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer