Invitasjon til Guttegruppe Asperger 12-14 år fra høsten 2018

Helseetaten i Oslo kommune og lærings- og mestringssenteret – Barn og unge (LMS-barn og unge) ved Oslo universitetsykehus inviteter til gruppesamlinger der gutter i alderen 12-14 år kan møtes.

Klikk her for å se på invitasjonen fra Helseetaten.