INVITASJON TIL FYSISK SAMTALEGRUPPE FOR PERSONER MED AUTISME/ASPERGER SYNDROM/ AUTISTER

Tid: Onsdag 15 mai 2024

Kl: 18 – 20

Sted: LMS Sandefjord (lærings og mestringssenteret, gamle Sandefjord sykehus)

Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord. Gå inn hovedinngangen, der vil vår rollup stå og det vil være en person fra oss, som møter dere der. Det er god plass til parkering, men det er betal parkering, deltakelse er gratis, men reise og parkering må dere dekke selv.

Vi ønsker å invitere våre medlemmer til en fysisk gruppe for personer med autismespekterdiagnoser fra 18 år og oppover.

For å kunne delta må du være medlem og ha betalt kontingenten for i år.

På første gruppe vil vi snakke litt om tilbudene vi har i foreningen, taushetsplikt i gruppen, forventninger til tema og ønsker deltakerne måtte ha til gruppen.

Det vil være en enkel servering, kaffe/te og kjeks.

Vi må ha påmelding, fordi vi registrerer våre aktiviteter i Funkis, trenger vi navn, adresse, tlf, mail og fødsels år.

Bindende påmelding innen fredag 10 mai kl 12.00 på mail til vestfold@autismeforeningen.no

Til stede på denne gruppen vil det fra styret være: Lillian og Gro som også er likepersoner, og Sondre som selv har diagnosen Asperger syndrom og er likeperson.

Gleder oss til å møte dere!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer