Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet

[no_toc]Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akershus universitetssykehus og Oslo Storbyuniversitet samarbeider om et forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet ved autismespekterforstyrrelser.

Vi inviterer med dette personer med høytfungerende autisme i alderen 16 til 60 år til å delta i forskningsprosjektet.

Forskningsprosjektet gjennomføres på Ullevål sykehus over tre dager. To av dagene vil du bli undersøkt med EEG. Den tredje dagen vil du bli undersøkt med MR og det vil bli tatt blodprøver.

Hva er EEG?

EEG er en ufarlig og smertefri undersøkelse hvor hjernens elektriske aktivitet måles ved hjelp av en hette med elektroder. Samtidig som det gjennomføres EEG-undersøkelse skal du gjøre ulike oppgaver og blant annet se på rutemønstre på en dataskjerm og høre på lyder via hodetelefoner. Du vil også bli bedt om å løse noen oppgaver. EEG-undersøkelsen den første dagen varer om lag 90 minutter. EEG-undersøkelsen den andre dagen tar ca. 2-3 timer.

Hva er MR?

MR er en ufarlig undersøkelse hvor det tas bilder av hjernen. Denne undersøkelsen tar ca 1,5 timer. Erfaringsmessig opplever man lite ubehag ved MR. Forsøkspersonen ligger her på en benk med hodet på en pute. Øverste halvdel av kroppen føres inn i en rund åpning som er omlag 50 cm i diameter. Noen kan oppleve at maskinen er litt trang, men man vil hele tiden ha kontakt med personalet gjennom høyttaler og speil. Ved ubehag kan man trykke på en knapp og bli tatt ut av maskinen. Det vil være anledning til å ha med seg noen en kjenner ved undersøkelsene. Samme dag vil det tas en blodprøve.

Informasjonen hentet inn i prosjektet blir lagret som en del av BUPgen-studien (https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/bupgen) i BUPgen-registeret og BUPgen-biobank.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektmedarbeider Guro Dunvoll på

e-post guro.dunvoll@ahus.no eller telefon 94 19 52 32.

Med vennlig hilsen

Guro Dunvoll
Norsk senter for forskning på mentale lidelser
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer