Invitasjon til årsmøte 2019 for driftsåret 2018!

Velkommen til årsmøtehelg

Comfort hotell Porsgrunn!
1. Mars 2019 åpner Comfort Hotell Porsgrunn, et moderne hotell med sentral
beliggenhet midt i hjertet av byen. Velkommen til din nye hotellopplevelse i
forbindelse med årsmøtet til Telemark Autismeforening!
Vi har reservert rom på dette flunkende nye hotellet fra lørdag 2.mars til søndag
3.mars 2019!
I tillegg til årsmøtet, blir det et flott foredrag med Stian Orm & Jon Arne Løkke som du
ikke vil gå glipp av!
Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av
sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinært skoletilbud i
barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo. Stian er en meget
dyktig foredragsholder og har vunnet priser for sine bidrag til å øke forståelsen av
autismespekterdiagnoser.
Jon Arne Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold. Jon var svært delaktig i og har
oversikt over omgivelsenes rolle i å hjelpe Stian med å utvikle seg til den han er i
dag. Jon kommer, i samarbeid med Stian, til å fortelle om de ulike suksessfaktorene
som førte til de omfattende endringene Stian gikk gjennom.
Foredraget er gratis for medlemmer av Autismeforeningen. Dersom du er usikker på
om du er registrert som medlem, kan du sende en mail til oss, så finner vi ut av det.
Pris for ikke-medlemmer: kr 100, –
PRIS for overnatting ::
Enkeltrom: 950,- medlem (1850,-ikke-medlem) pr enkeltrom pr døgn inkl frokost,
pausemat/kaffe/te, foredrag og middag (1 pers.)
Dobbelttrom: 1350,- medlem (2650,- ikke-medlem) pr dobbeltrom pr døgn inkl
frokost, , pausemat/kaffe/te, foredrag og middag (2 pers.).
Dagspris : Kun årsmøte med foredrag, pausemat/kaffe/te og middag 220,- medlem
(700,- ikke-medlem) pr person.
Det eksakte programmet vil vi komme tilbake til, men vil i hovedsak se slik ut:
Lørdag
Frukt kl.12.00
Foredrag kl.12.30
Pause m/wraps kl.14.30
Årsmøte kl.15.30
Pause kl.16.30
Medlemsmøte kl.16.45
Middag kl.20.00
Sosialt treff ca.kl.22-23 (Vi møtes i konferanselokalet)
Søndag
Frokost kl.07.30-10.30
Utsjekk senest kl.11.00
I tillegg blir det både anledning til sosialt samvær og egentid.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig
til styret innen 13.januar 2019 .
Du/dere kan melde dere på ved å sende en e-post til:
telemark@autismeforeningen.no innen 5. januar 2019 (merk dato)
Velkommen!
Hilsen styr et
NB:
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og holdes hvert år.
Årsmelding, regnskap, budsjett og valg er blant sakene som behandles på årsmøtet.
Fylkeslaget har en valgkomite som finner kandidater til nytt styre, og ingen risikerer å bli valgt
inn

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer