Invitasjon kurs med Torhild Linnea Reigstad

17. Oktober på Sykehuset Telemark i Skien

Kursholderen har lang erfaring fra Hosle skole i Bærum hvor hun har hatt og har mange elever med autismespekterforsyrrelser. På dette halvdagskurset vil hun snakke om hvilke verktøy som kan være lurt å kjenne til når det gjelder våre barn. Hvordan få til en best mulig hverdag både på skolen og hjemme?