Invitasjon konferanse

Den Røde Skolen er tilbake der den hører hjemme; i nytt, tilpasset og autismevennlig bygg på Gjerpen barneskole. Dette feirer vi med Gjerpenkonferansen! Vi inviterer bredt alle som jobber med/ eller har en relasjon til mennesker som utfordrer oss til å tenke nytt…Trenger du og jeg å endre vår tilnærming og legge bort maler som ikke stemmer i møtet med personer som har sin egen profil?

Når malen ikke stemmer

Les hele invitasjonen og mer informasjon her: Program Gjerpenkonferansen