Intervjuundersøkelse med familier som har barn med nedsatt funksjonsevne

Helse- og velferdsetaten gjennomfører et kartleggingsprosjekt blant familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

Som en del av Helse- og velferdsetatens prosjekt, skal det gjennomføres intervjuer med 20-30 familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Er du interessert, så arrangeres det et informasjonsmøte om prosjektet og intervjuundersøkelsen fredag 8.1.2010 kl. 12-14. Sted: Helse- og velferdsetaten, Torgårds vei 3.

Mer informasjon finner du her: Brev og informasjonsskriv

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer