Intervju om overgang fra barnehage til skole for barn med ASF

Her kan du høre en podcast om tilrettelegging ved overgang fra barnehage til skole for barn med autisme:

LL-92: Autismespekterdiagnoser, overgangen fra barnehage til skole