Innlegg på grunnkurs i autismespekterforstyrrelser i regi av Autismeteamet – Helse Bergen

Fylkeslaget hadde et innlegg om Autismeforeningen på Autismeteamets grunnkurs i autismespekterforstyrrelser, tirsdag 29. mai 2018. Her er vår presentasjon fra kurset.

Presentasjon for foreldrekurs hos Autismeteamet 29 mai 2018