Innlegg om SFO/STO i Bergen kommune i komité for barnehage, skole og idrett

Fylkeslaget jobber for å forbedre tilbudet om SFO/STO etter 7. klassetrinn, for barn med autisme. Vi ba om å få holde innlegg om saken i Bergen kommune, i komité for barnehage, skole og idrett og vi fikk anledning til dette tirsdag 5. juni.

Om saken:

Saken gjelder foreldrebetaling for SFO /STO på ungdomstrinnet for elever med nedsatt funksjonsevne. Bergen kommune tilbyr skolefritidsordning (SFO) for elever ut over det ordinære tilbudet fra 1. til 4. trinn. Dette gjelder elever med nedsatt funksjonsevne ved forsterkede avdelinger ved Nordnes, Landås, Kalvatreet og Loddefjord (på barnetrinnet) og Sandgotna og Åstveit (på ungdomstrinnet), samt elever ved spesialskolen Tveiterås. 

For foreldre flest er SFO er en utgift som opphører etter 4. klasse. Slik er det ikke for mange familier med funksjonshemmede barn. SFO er ikke et frivillig tilbud man kan velge vekk, for barna kan ikke være alene. For mange er SFO helt nødvendig for å i det hele tatt kunne være i jobb, eller som ekstra avlastning i en hverdag preget av tunge omsorgsoppgaver. 

Når SFO-plassen i realiteten dekker et behov for avlastning, er det ikke riktig at foreldrene skal betale flere tusen kroner i måneden for dette. Avlastning skal være en gratis tjeneste. For foreldrene oppleves dette som en særskatt for å ha et funksjonshemmet barn. I tillegg må mange foreldre redusere sin innsats i arbeidslivet fordi dette ikke er forenelig med hjemmesituasjonen. Dermed straffes man dobbelt økonomisk. 

Denne urimeligheten har gjort at Autismeforeningen har engasjert seg mot foreldrebetaling for SFO sammen Handikappede barns foreldreforening (HBFF) og Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU). Vi har jobbet med denne saken de siste månedene i flere kommuner. I Bergen har dette resultert i at det som en del av budsjettforliket mellom byrådspartiene og SP ble satt av midler til gratis SFO fra 5. til 7. trinn, med virkning fra 1. januar 2018. 

At foreldre til funksjonshemmende elever på 5. til 7. trinn nå slipper å betale for SFO, er gledelig og en helt riktig beslutning. 

Spørsmålet vi stiller nå er hva som skjer med foreldrebetalingen for elever ved 8. til 10 trinn. En logisk og rimelig konsekvens er at SFO nå blir gratis også for disse elevene, spesielt siden SFO /STO er gratis for elever på videregående skole.

Presentasjon møte i komite for barnehage-skole-idrett om SFO ungdomstrinnet 5. juni 2018 (2)

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer