Innkalling

AUTISMEFORENINGEN I NORGE
AKERSHUS FYLKESLAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

Logo AiN.jpg 
Når:         Lørdag 5. februar 2010 kl. 10.30 – 12.00
                Registrering og kaffe/te fra kl. 10.

Hvor:       Emma Galleri, Emma Hjorths vei 66, 1336 Sandvika 
               Veibeskrivelse og link til kart finner du nederst på denne siden.

 

Dagsorden for årsmøtet:

Sak 01/11 Godkjenning av antall stemmeberettigede

Sak 02/11 Godkjenning av dagsorden

Sak 03/11 Valg av møteleder, referent og tellekorps

Sak 04/11 Årsmelding avsluttet pr. 31. desember 2010

Sak 05/11 Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.10 og Budsjett 2011

Sak 06/11 Satsningsområde og arbeidsprogram 2011
                Styrets forslag er ”Mangfold i autismespekteret”

Sak 07/11 Innkommet medlemsforslag: Bør AiN Akerhus kontakte alle 
                kommunene i vårt fylke og informere om nettbaserte løsninger
                for utarbeidelse og oppfølging av Individuell Plan (IP)?

Sak 08/11 Forslag fra styret om innførelse av fast styrehonorar (per
                møte/aktivitet e.l.) som alternativ til refusjon av reiseutgifter
                ifb styrearbeid.

Sak 09/11 Valg:
                Leder (ikke på valg i år) 
                Styremedlemmer (3-4 på valg) 
                Varamedlemmer (2 på valg)
                Hvorav: 1 likemannskoordinator og 1 studieveileder 
 
                I tillegg velges:
                1 statsautorisert revisor
                Valgnemd (3)

Sak 10/11 Autismeforeningen i Norge – kort orientering om sentralstyrets arbeid
 

NB:  Sakspapirene, deriblant regnskap, budsjett, årsmelding og valgkomiteens innstilling, vil bli delt ut på årsmøtet.  Kun medlemmer har stemmerett. Familiemedlemskap gir stemmerett til maksimum to personer.


Nyttig informasjon

Hva kan barn og andre familiemedlemmer gjøre under årsmøtet?
Mens mor/far er på årsmøtet kan resten av familien være på Emma Sansehus. Barn/unge må ha tilsyn. Hva med å ta med en barnevakt? Eller lage en avtale med noen fra foreldregruppa, slik at den ene familien har ansvar for barna før lunsj, og den andre har ansvaret etter lunsj?

Hva skjer etter årsmøtet?
Bli gjerne med å spise lunsj kl. 12.00 på Emma Kafé, som er i samme bygning som årsmøtelokalene. Etter lunsj kan du velge mellom et seminar og diverse aktiviteter for barn, ungdommer og voksne med diagnose. Les mer i hovedinvitasjonen her.

Påmelding til lunsj, seminar og/eller aktiviteter:

Fyll ut påmeldingsskjemaet her:
http://akershus.autismeforeningen.no/aktiviteter/137-plukk-og-miks-pamelding

De som ikke har tilgang til internett kan ringe eller sende en SMS til tlf. 975 00 965.

Årsmøtet er gratis, men en ”dagpakke” med lunsj, seminar og/eller aktiviteter koster kr. 100 per medlemsfamilie (eller per medlem med ledsager/følge).


Reise med bil. Emma Hjorth ligger ca 25 minutter vest for Oslo S i retning Drammen, mellom Sandvika og Kirkerudbakken alpinsenter. Kjør E18 til Sandvika. Følg E16 fra Sandvika mot Hønefoss og videre skilting til Emma Hjorth. Klikk her for kart og reiserute.

Reise kollektivt. Sandvika stasjon ligger langs Drammenbanen og Askerbanen. Den betjener både flytoget og lokaltog. På stasjonsområdet ligger også en busstasjon og drosjeholdeplass. Buss nr. 761 drar fra Sandvika stasjon kl. 09.28, kl 10.28, 11.13, 11.43, 12.13, 12.43. Turen tar 6 minutter. Se også side 22 og 23 i bussrutetabellen. For informasjon om togtider gå til www.nsb.no/rutetider/

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Autismeforeningen i Norge,
Akershus Fylkeslag

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer