Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane

Stad: Skei Esso, 25. oktober, kl. 18.00.

Vi startar med ein matbit før vi begynner på det ekstraordinære årsmøte (ca. 18.30) på møterommet til Skei Esso.

Sakliste:

Sak 1:    Godkjenning av innkalling.

Sak 2:    Val av møteleiar.

Sak 3:    Val av referent

Sak 4:    Val ved leiar av valkomiteen Margunn Bakke

  • Val av leiar og eventuelle styremedlem/er

Sak 5:    Val av utsendingar til Ekstraordinært landsmøte, 9. november på Gardermoen.

(Desse vil og møte på leiarmøte 10. og 11. november)

Sak 6:    Val av forhandlingsutval ved ei eventuelle fylkessamanslåing av dei noverande fylkeslaga i Sogn og Fjordane og Hordaland, til ein ny fylkesorganisasjon i det nye Vestland fylke.

Sak 7:    Framlegg til / signal (ynskjer) frå medlemmene om organisasjonsstruktur ved ein ny framtid fylkesorganisasjon (som kan bli retningsgjevande for forhandlingsutvalet arbeid).

Sak 8:    Saker som kjem til.

Velkommen!

Referent

Margunn Dyrdal

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer