Innkalling til årsmøtet

Dato : Onsdag  14.Februar 2019

Tid : kl 18.00

Sted : Torp Hotel ( Gamle Sandefjord Motorhotel), Fokserødveien 21,3241 Sandefjord

Bindende påmelding pga bevertning innen 10 februar 2019

Påmelding til mail vestfold@autismeforeningen.no , eller tlf  90568966 eller 97968782.

Behov for spesielle behov/ diett må meldes innen samme påmelding.

Arne Terje Gulbransen, leder av Glenne regionalesenter for autisme vil komme å fortelle litt om dem.

 AGENDA

  1. Godkjenning av agenda
  2. Valg av møteleder, referent ,tellekorps og protokoll underskrivere
  3. Årsmelding avsluttet pr 31.12.18
  4. Revidert regnskap pr 31.12.18 og budsjett for 2019
  5. Innkomne saker fra medlemmer: Ingen saker innkommet
  6. Valg av representanter til styret, revisor og valgkomite.
  7. Avslutning av årsmøtet.

Årsmøte papirer og regnskap  leveres ut på årsmøtet

Innkalling og årsmelding er ble sendt medlemmer med registrert epostadresse i medlemssystemet, og pr post til de som ikke har registrert sin epost adresse fredag .

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer