Innkalling til årsmøtet 20.01.16

Varsel om årsmøte ble sendt ut i brevs form medio november, her kommer innkalling med fullstendig saksliste.

Dato : Onsdag 20. Januar 2016
Tid : Kl 18.00
Sted : Sandefjord Motorhotell, Foksrødveien 21 , 3241 Sandefjord

Bindende påmelding pga bevertning innen 13.01.16 til vestfold@autismeforeningen.no eller til tlf 97968782. Behov for spesiell diett må være oss i hende innen samme dato.

I forbindelse med årsmøtet, vil det bli holdt et tema møte om «Fritidsaktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse» av Anne Cathrine Aas som er fagkonsulent idrett for mennesker med funksjonsnedsetteler, samt at det vil være en utstilling av sykler fra Medema.

Agenda
1. Godkjenning av agenda
2.Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.
3.Årsmelding avsluttet pr 31.12.15
4.Revidert regnskap pr 31.12.15 og budsjett 2016
5.Innkommene saker:
– Helseekspressens /pasientreiser manglende kunnskap og vilje til å godta ledsagerbevis og forstå behov for egen ledsager
6. Valg av representanter til styret, revisor og valgkomitê.
7.Valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte og ledermøtet 2016
8.Avslutning av årsmøtet

Hovedmedlem og husstands medlemskap gir 1 (en) stemme hver

Årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøtet du kan også lese en del her:

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer