Innkalling til årsmøte

Onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00 på Lærings- og Mestringssenteret,

Ulriksdal 2, 5009 Bergen

Vi legger opp til et minisemnar som starter kl:19.00. Innhold vert sendt ut med endelig saksliste.

Etter dette starter vi det ordinære årsmøtet. Vi regner med å være ferdige til ca. kl. 21.00.

Sakliste årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent(er)
  3. Årsmelding
  4. Innkomne forslag
  5. Regnskap og budsjett
  6. Valg av styre
  7. Valg av revisor
  8. Valg av ny valgnemnd

Vi oppfordrer de som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet om å sende disse oss innen 30.januar på epost til hordaland@autismeforeningen.no eller brev til

Kine H Baardsen, Lynghovdo 36, 5380 Tælavåg.

Det blir enkel bevertning på årsmøtet og vi ber derfor om tilbakemelding innen 9. februar dersom du/dere kommer.

Md hilsen

Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

v/Kine H Baardsen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer