Innkalling til årsmøte 25. februar 2020

Tirsdag 25. februar  kl. 19.00–20.30
Sted: Sagene samfunnshus

Adresse: Kristiansandsgate 2 (kart), 0463 OSLO
Lett servering.

Er det saker du ønsker å ta opp under årsmøtet, send det til oslo@autismeforingen.no innen 3. februar 2020.