Innkalling til årsmøte 10. mars 2021

Onsdag 10. mars  kl. 18.00–20.00
Sted: Teams-møte

Er det saker du ønsker å ta opp under årsmøtet, send det til oslo@autismeforingen.no innen 24. februar 2020.