Inkluderende valg 2021

Voksne med autisme eller Asperger syndrom har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring. Her finner du informasjon som kan gjøre det lettere å gripe muligheten til å stemme ved stortingsvalget 2021. 

Hvem kan stemme?

Diagnoser og hjelpebehov er ikke relevante når det gjelder stemmeretten. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring, så lenge personen ønsker å stemme. Her kan du lese om hvem som har stemmerett. Valgkortet er en bekreftelse på at man har stemmerett, og i 2021 har de fleste mottatt valgkortet digitalt. Mange som har verge sliter med å få tilgang til valgkortet, men man behøver ikke å vise valgkortet i stemmelokalene. Det holder med å vise legitimasjon når du skal stemme. Les mer om valgkort her. 

Hvordan stemmer man?

Stemmeprosedyren er forklart i regjeringens video fra 2015 (videoen er fra et kommunevalg, men det meste gjøres likt). Du kan også se en ny video fra TV BRA eller gamle videoer fra NRK og TV2. Husk at valgmedarbeiderne er på plass for å forklare framgangsmåten og svare på eventuelle spørsmål – de forventer ikke at alle vet hva de skal gjøre. 

Kan man få hjelp til å stemme?

Alle har rett til nødvendig hjelp til å avgi stemme. Det er viktig at man ønsker å stemme og at man velger stemmeseddel selv, uten press eller innblanding fra andre. Derfor er det vanligvis en valgfunksjonær som bistår i stemmeavlukket. Hvis velgeren har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan han eller hun søke om å få tilleggshjelp av noen han/hun kjenner. Les mer på valg.no og i FFOs artikkel «Rett til å velge egen assistent.«

Må man dra til valglokalene og stemme på selve valgdagen? 

Nei. Det er mulig å stemme på forhånd, og syke og uføre kan til og med søke om å få stemme hjemme eller på institusjon

Hvordan kan man motivere andre til å stemme? 

Hvis personen ikke har stemt før eller har dårlige erfaringer, blir det altfor lett å takke nei til valgdeltakelse. Derfor kan det være lurt å forklare hvorfor det er viktig, hva det innebærer og hvordan valgdeltakelse kan tilrettelegges. Bruk gjerne pluss-minus skjema. Les mer i «Det er lurt å spørre: ønsker du å stemme?»

Hvor kan man finne valgomater o.l.? 

Valgomater kan ikke tenke for deg. De måler bare hvorvidt dine svar stemmer med en forenklet, avkryssbar tolkning av partiprogrammene. Ta derfor ikke resultatene som et fasitsvar på hva du bør stemme på. Bruk heller spørsmålene og resultatene som et utgangspunkt til samtale, refleksjon og videre lesing. Vi har samlet en del nye valgomater her.  Valgomaten fra NRK har en kort forklaring rundt hver sak og oppsummerer de vanligste for- og motargumentene – dette kan være nyttig for velgere som ser lite på nyhetene. 

For å finne ut mer om partienes ideologi og politikk, ta en titt på partienes nettsider. Du kan gå rett til partiprogrammene du er interessert i ved å klikke på linkene som Uloba har samlet her.

Hvis velgeren trenger lettforståelig tekst kan følgende være nyttige: 

Hvorvidt er funksjonshemmede nevnt i partiprogrammene? 

Det varierer. Noen partier har mange klare forslag i sine partiprogrammene, mens andre partier knapt nevner funksjonshemmede. Diverse organisasjoner har sett nærmere på partienes syn på relevante saker:   

  • Valgomaten til Uloba har fokus på hva de politiske partiene mener om borgerstyrt assistanse (også kalt brukerstyrt assistanse eller BPA) og funksjonshemmedes menneskerettigheter. 
  • FFO har vurdert hva hver parti faktisk har gjort for å forbedre inkludering av funksjonshemmede i skole og arbeidslivet. 
  • Norges handikapforbund vurderte partiprogrammene med fokus på likestilling, menneskerettigheter og BPA. Hele fem partier fikk terningkast 3 eller dårligere.
  • Mental Helse vurderte partiprogrammene med fokus på bl.a. brukermedvirkning, forebygging og lavterskeltilbud. Fem partier fikk terningkast 3 eller dårligere.
  • Norsk forbund for utviklingshemmede tok kontakt med partiene og stilte 8 spørsmål om bl.a. arbeid, skole, fritid, bolig og tjenester. Se bloggmenyen for å lese svarene, delt etter både parti og tema. 
  • Pårørendesenteret har sett nærmere på hvorvidt partiene er opptatt av pårørendes situasjon. Generelt sett får pårørende i eldreomsorgen mer fokus enn andre.  

Hva mener partiene om barnehage og skole? 

Valgomaten til Utdanningsforbundet inneholder 42 spørsmål om barnehage og skole men mangler dessverre spørsmål om spesialpedagogikk og tilpasset undervisning.

Voksne for barn vurderte partiprogrammene med fokus på psykisk helse og livsmestring i skolen. 

Har Autismeforeningen i Akershus skrevet andre valgrelaterte artikler? 

Ja. Les gjerne våre tidligere artikler som inneholder linker til diverse eksterne ressurser (si fra hvis noen av linkene er ødelagt). 

«Valgrelaterte rettigheter»

«Opplæring i demokrati»

«Pluss/minus skjema: Valgdeltakelse»

«Hvorfor er det viktig å stemme?»

«Plan for valgdeltakelse»

Tips: Hvis du er opptatt av inkluderende valg, bli gjerne med i facebookgruppa «Din stemme ditt valg,» som er for alle som ønsker å øke valgdeltakelsen blant utviklingshemmede.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer