Informasjon til alle medlemmer om medlemspotten:) Bruk denne!!!

Vi i Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag har opprettet Medlemspotten. Hvert år søker vi midler fra ulike steder, og vi er opptatt av at medlemmene skal få så bra utbytte av sitt medlemskap som mulig. Vi dekker allerede 40% av utgiftene på turer til alle medlemmer, men det kan være noen som likevel ikke har anledning til å bli med, og derfor oppretter vi denne medlemspotten.

Det er en mulighet for alle medlemmer til å søke om ekstra økonomisk støtte til turene vi arrangerer hvert år.

Vi har opprettet en komite, som består av Helene Kværnø (leder), Jørann Kristiansen (kasserer)

Det er kun de tre i komiteen som vet hvem som søker, og de har full taushetsplikt.

Hva årsaken er for at du søker, er ikke så viktig. Vi er ikke ute etter at noen skal utlevere seg.

Det blir ikke utbetalt penger, men summen som eventuelt innvilges, trekkes fra på fakturaen for turen.

Dersom du blir innvilget stipend fra medlemspotten forplikter du deg til å delta på turen. Hvis ikke må summen tilbakebetales i sin helhet.

Krav til søknaden:

Medlemsavgiften må være betalt for inneværende år på alle i familien som skal delta på turen.

Oppgi navn i søknaden.

Det er den som søker som må avgjøre om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra medlemspotten vil være avgjørende om familien kan delta på tur.

Legg inn ønske om sum.

NB! Komiteen forbeholder seg retten til å dele ut mindre, eller mer enn det det søkes om. 

Søknad sendes til: medlemspotten@autismeforeningen.no

Informasjon om priser på medlemskap i Autismeforeningen i Norge: 

Vi tilbyr to typer medlemskap : Hovedmedlemskap for 400 kr per år: Dette er et personlig medlemskap for alle over 15 år. Medlemskapet gir automatisk medlemskap i fylkeslaget der du bor. Medlemskapet inkluderer et abonnement på medlemsbladet «Autisme i dag». Husstandsmedlemskap: Dette er et personlig medlemskap for alle uansett alder. Medlemskapet registreres med fødselsår og adresse og må være tilknyttet et eksisterende hovedmedlem registrert på samme adresse (det kan ikke tegnes alene). Medlemskapet koster 50 kr pr/år pr husstandsmedlem. Du kan i tillegg tegne abonnement på Autisme i dag for 300 kr per år uten å tegne medlemsskap.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer